Skúsenosti Ekonomické stavby

Skúsenosti Ekonomické stavby

Diskusia Ekonomické stavby

Ekonomické stavby skúsenosti

Návšteva u pani Cupalovej

Radi by sme Vám na tomto konkrétnom prípade ukázali, že skúsenosti z Ekonomickými stavbami, vedia stavať nielen čisto rodinné domy, ale dokáže splniť aj také želania svojich zákazníkov, ako je vytvorenie pracoviska či obytných priestorov pod jednou strechou pre jeho užívateľa.

Navštívili sme pani doktorku Cupalovú a požiadali ju o zodpovedanie niekoľkých otázok o tomto projekte.

Potom, čo sme prešli čakárňou do Vašej ordinácie je zrejmé, že dôvody, ktoré Vás viedli k myšlienke postaviť si vlastný dom boli vo Vašom prípade odlišné od úplnej väčšiny klientov ES.
Áno, v prvom rade to bola predovšetkým potreba vytvoriť si pracovisko. O priestory na bývanie išlo až v druhom rade a to samozrejme s tým, že pokiaľ si už nechám postaviť jednu budovu, môžem ju využiť aj týmto spôsobom, čo znamená pre mňa značnú úsporu času s dochádzkou napriek tomu, že som bývala taktiež v Pardubiciach. K myšlienke riešiť pracovisko týmto spôsobom som bola donútená okolnosťami, pretože doba prenájmu mojej bývalej ordinácie končila a majiteľ nehnuteľnosti nám neprisľúbil jej predĺženie. Nechceli sme sa už dávať cestou prenájmu nejakých iných priestorov a obec nebola prístupná inak v tomto smere pomôcť, takže pokiaľ som chcela naďalej vykonávať svoju profesiu, nič iného mi nezostávalo, ako postaviť vlastnú ordináciu týmto spôsobom.

Ale ako ste sa dozvedeli o spoločnosti ES?
O možnostiach a ponúkaných službách tejto spoločnosti som sa dočítala v nejakom špecializovanom časopise o bývaní. Bolo to približne pred tromi alebo štyrmi rokmi, keď som sa rozhodla situáciu takto riešiť a uvažovala som o rôznych variantoch. Ako vidíte vonku pár metrov od môjho domu stojí súkromná lekáreň, takže jednou z možností bolo napríklad aj vybudovanie nejakého spoločného projektu. A tak na základe referencie Ekonomické stavby - bolorozhodnuté.

Prečo postavili Váš dom práve ES?
V spomínanom článku o skúsenosti Ekonomických stavieb ma zaujala ponuka tejto spoločnosti s financovaním samotnej stavby. Bol to vlastne akýsi návod pre čitateľov, ako a kde získať napríklad hypotekárne úvery za najlepších podmienok. Pretože som mala vlastné skúsenosti so stavbou domu mojich rodičov, ktorý sa staval postupne a čisto z ich príjmov, pričom sa stavba natiahla na 10 rokov a to nehovorím o čase a úsilí, ktoré to stálo, chcela som v každom prípade stavbu riešiť inak. Priznám sa, že pôvodne som uvažovala o stavbe ako o poslednej možnosti riešenia vtedajšej situácie kvôli uvedeným skúsenostiam a kvôli tomu, že som si nebola istá, že by som takto finančne náročnú akciu zvládla. Ale po rozhovore s finančným analytikom ES pánom Lehlém, ktorý mi vypočítal, ako finančne náročný by bol takýto projekt a aká by bola mesačná splátka, som zistila, že je to prakticky čiastka rovnajúca sa doterajšiemu prenájmu ordinácie a že by bola pre mňa prijateľná. Samozrejme som sa snažila čo najdlhšie zvážiť perspektívu tejto činnosti do budúcnosti a spolu s vlastnými prostriedkami, zistením možností pôžičiek a úverov k výške môjho príjmu a ubezpečenia zo strany ES, že dokážem stavbu prispôsobiť špecifickým podmienkam a potrebám detského strediska, bolo prakticky rozhodnuté. Možnosť využitia podkrovia ako bytu prišla na rad skutočne až potom. Inak rozhodovali samozrejme aj ďalšie veľmi dôležité faktory, ako veľmi priaznivá cena ponúkaných domov a nízka energetická náročnosť, čo sa mi po tejto zime skutočne potvrdilo, pretože som čakala náklady na kúrenie vyššie, čomu som samozrejme rada a taktiež kompletný servis so zabezpečením celej dokumentácie a stavebného povolenia.

Mohla by ste nám priblížiť, aké zvláštne podmienky musia spĺňať priestory určené pre Vašu profesiu?
Ako ste si už možno všimli pri príchode, je to napríklad väčšie množstvo dverí ako je zvyčajné. Je to z dôvodu oddelenia infekčných chorôb takým spôsobom, aby do ordinácie prichádzali títo pacienti iným vchodom ako ostatní. Zdá sa mi, že v týchto priestoroch sú upravené aj normy pri rozvodoch elektriky a samozrejme bezbariérový prístup. Bolo potrebné taktiež vybudovať sklad nebezpečného odpadu, ktorý musí mať každé takéto pracovisko a musela som vybudovať pre telesne postihnutých pacientov aj špeciálne sociálne zariadenie. Úplne inak vyzerá aj protipožiarna ochrana, vrátane niekoľkých protipožiarnych dverí, ktoré oddeľujú tri požiarne pásma v objekte.

Ako prebiehala samotná stavba?
Po úvodnej návšteve a diskusie Ekonomické stavby, mi ukázali taktiež vzorový dom, som bola veľmi spokojná. Začali sa prípravné práce. Situáciu Ekonomickým stavbám potom značne komplikoval stav, kedy obec nakoniec nechcela predať dohodnutý pozemok skôr, než dôjde ku kolaudácii postaveného objektu, čo komplikovalo rokovanie o poskytnutí hypotekárneho úveru a bolo treba riešiť množstvo ďalších zmlúv s obcou. Rovnako sme mali trošku problémy v zmysle doby trvania, aj s vybavovaním stavebného povolenia. Keď už došlo k samotnej stavbe, bolo to už vtedy omnoho veselšie. Ujal sa nás náš manažér stavby zo strany ES, ktorý sa o nás staral po celú dobu stavby až do kolaudácie a pracovalo sa aj v priebehu  zimy, pokiaľ to dovoľovali podmienky. Pokiaľ by som uvažovala o dobe od začiatku stavby po kolaudáciu, bolo to menej ako jeden rok.

Podarilo sa tieto pomerne nezvyčajné úpravy realizovať k Vašej spokojnosti?
Bola som veľmi rada, keď sa stavba skolaudovala a všetko zodpovedalo ako mojím, tak aj predstavám úradov. Ako som už spomenula, jedna kolegyňa si len pár metrov od nás postavila lekáreň, ďalšia suseda je takisto praktická lekárka, ale pre dospelých a hoci ona začala so stavbou pred nami, skončili sme skôr
a v dohodnutom termíne.

Kedy plánujete, že začnete plne využívať aj podkrovie Vášho domu?
Pomerne často tu prespávam aj v súčasnej dobe. Byt je zariadený tým najnutnejším tak, aby ho bolo možné bez problémov užívať a aby slúžil svojmu účelu. Dokúpenie jeho vybavenia plánujem až po dokončení úprav chodníkov okolo domu a dokúpenia ďalšej časti pozemku.

Takže ste so zmenou spokojná?
Áno, som. Boli chvíle, kedy som mala strach, do čoho som sa to pustila, ale nielen zo strany manažéra stavby, ale aj ďalších pracovníkov na stavbe sa mi dostalo vždy pomoci
a všetko skončilo tak, ako malo.

Ďakujeme Vám za skúsenosti Ekonomické stavby.

Katalóg rodinných domov zadarmo

Newsletter - odber novniek